עדכון אחרון:  פברואר 2020

 

תנאי שירות – חבילות לווי ללקוחות DayTwo

 

תנאי שימוש אלו חלים על רכישה וצריכה של שירותי ייעוץ תזונתי און-ליין הניתנים על ידי חברת דיאטנית עד הבית, ח.פ. 048079073 ("נותנת השירות הנלווה") בקשר עם שימוש באפליקציית DayTwo ("השירות הנלווה").

 

השירות הנלווה מיועד ללקוחות אשר רכשו את מוצר DayTwo והנם בעלי זכויות גישה בתוקף לאפליקציית DayTwo. למען הסר ספק מובהר כי השימוש באפליקציית DayTwo ובשירותי DayTwo, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המתפרסמים על ידי חברת דייטו בע"מ ("דייטו") באתר DayTwo מעת לעת – www.daytwo.com. תנאים אלה הם שיחולו בינך לבין דייטו בכל הקשור לשימושך באפליקציית DayTwo ובשירותי DayTwo וכן ביחס לשירות הנלווה הניתן בקשר עמם יחד עם האמור במסמך זה.

 

בעצם רכישת השירות הנלווה ו/או השימוש בו אתם נותנים את הסכמתכם לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. אם אינכם מסכימים לתנאי השימוש עליכם להימנע מרכישת השירות הנלווה.

 

בנוסף, אתם מסכימים כי אנו רשאים לתקשר עמכם באמצעות דואר אלקטרוני, שליחת מסרונים או באמצעות שיחת טלפון, בכפוף לזכותכם לבחור שלא לקבל הודעת שיווק מסחריות.

 

אנו שומרים על הזכות לעדכן את תנאי שימוש אלו מעת לעת.

 

 1. סוגי השירות הנלווה:

 

 • חבילות מפגשים אישיים

 

השירות הנלווה כולל חבילות פגישות און-ליין (וידאו צ'ט) / שיחות טלפוניות עם תזונאית קלינית מטעם נותנת השירות הנלווה בקשר עם שימוש הלקוח באפליקציית DayTwo, בהתאם לחבילת השירות הנרכשת על ידי הלקוח, כדלקמן:

סוג חבילה תקופת מימוש החל ממועד הרכישה
חבילה של 3 מפגשים* חודש
חבילה של 6 מפגשים* חודשיים
חבילה של 9 מפגשים* שלושה חודשים

 

*משך הפגישה הראשונה כ-60 דקות, יתר הפגישות בנות כ-30 דקות כל אחת.

 • הפגישות ניתנות למימוש רק במהלך תקופת המימוש המפורטת בטבלה לעיל ("תקופת המימוש"), בהתאם לסוג החבילה הנרכשת. בתום תקופת המימוש, לא יינתן החזר / זיכוי ללקוח אשר לא מימש את הפגישות הכלולות בחבילה שרכש בתוך תקופת המימוש.
 • תיאום הפגישות נעשה אונליין באמצעות מערכת זימון תורים ו/או באמצעות נציגי נותנת השירות.
 • ניתן להזיז / לדחות פגישות שזומנו למועד אחר בתוך תקופת המימוש ובלבד שהשינוי יבוצע לפחות 48 שעות לפני מועד הפגישה. את השינוי יש לבצע באמצעות הלינק הכלול בזימון שהתקבל ממערכת זימון התורים או באמצעות פניה לנותנת השירות בדואר אלקטרוני ortal@tzuna-il.co.il או בטלפון 052-6453861.
 • שינוי אשר יבוצע בהתאם לאמור לעיל, יזכה את הלקוח בפגישה חלופית שתתקיים במועד אחר בתוך תקופת המימוש.
 • שינוי לפגישה שיעשה תוך פחות מ-48 שעות לפני מועד הפגישה יחשב כמימוש והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי או לפגישה חלופית.

 

 

 • סדנת אונליין – 8 מפגשים קבוצתיים

סדנה קבוצתית און-ליין (וידאו צ'ט או טלפון) בהנחיית תזונאית קלינית בקשר עם שימוש המשתתפים באפליקציית DayTwo, כמפורט בעמוד הרכישה ולהלן.

 

סוג הסדנה תקופת הסדנה החל מהמפגש הראשון
סדנת אונליין 8 מפגשים קבוצתיים* חודשיים

 

*משך כל פגישה כ-60 דקות.

 • תיאום המפגשים יעשה אונליין במעמד הרכישה.
 • קיום הסדנה מותנה במספר משתתפים מינימאלי הנקבע מעת לעת על ידי החברה. בהתאם, במקרה בו הסדנה לא תתקיים עקב מיעוט נרשמים, תינתן הודעה למשתתפים והמשתתפים שנרשמו יוכלו בתוך שבוע ימים מקבלת הודעת החברה להעביר את הרשמתם לסדנה במועדים אחרים ככל שניתן או לבטל את הרשמתם ולקבל את כספם חזרה.
 • אי הגעה למפגש תחשב כמימוש והלקוח לא יהיה זכאי להחזר כספי או למפגש חלופי.
 1. תנאים נוספים:
 • כל המידע המסופק במסגרת השירות הנלווה מיועד למטרות של למידה עצמית וידיעה בלבד. איננו מבטיחים כל תוצאה עקב שימושכם בשירות הנלווה.
 • השימוש בשירות הנלווה הוא באחריותכם. השירות אינו כולל שירותי בריאות ואנחנו לא ארגון שירותי בריאות או ספק שירותי בריאות.
 • השירות הנלווה מיועד אך ורק לשימושו האישי של הלקוח בלבד.
 • איננו יכולים להתחייב כי מערכת זימון התורים תהיה זמינה בכל עת ולא נישא בכל אחריות עבור כל הפרעה במערכת זימון התורים.
 • הלקוח מתחייב כי הנתונים אשר ימסרו על ידו במסגרת קבלת השירות הנלווה יהיה נכונים ומעודכנים. הלקוח מודע ומסכים כי נציגי נותנת השירות הנלווה יקבלו גישה למידע בחשבונו באפליציית DayTwo לצורך מתן השירות הנלווה. המידע הנ"ל ישמש את נותנת השירות הנלווה על מנת לתת את השירות הנלווה ללקוח. הלקוח מודע ומסכים כי המידע הנ"ל ישותף על ידי נותנת השירות הנלווה עם DayTwo ו- DayTwo תשתמש בו בהתאם למדיניות הפרטיות שלה כפי שתהיה בתוקף מעת לעת.
 • לקוח המשתתף במפגשים קבוצתיים מסכים לשיתוף מידע הנוגע אליו עם חברי הקבוצה במהלך ובקשר עם המפגשים ומתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא להעביר לכל צד שלישי מידע הנוגע למשתתפים אחרים במפגשים.
 • אתם מסכימים כי אנו רשאים לתקשר עמכם באמצעות דואר אלקטרוני, שליחת מסרונים, הודעות וואטס-אפ או באמצעות שיחת טלפון, בכפוף לזכותכם לבחור שלא לקבל הודעת שיווק מסחריות.
 1. הזכות לביטול העסקה:
  • ביטול חבילות מפגשים אישיים

הלקוח יכול לבטל את העסקה בתוך תקופת המימוש, בהתאם לתנאים המפורטים להלן:

 • לקוח אשר מסר הודעת ביטול בתוך תקופת המימוש יהיה זכאי להחזר חלקי בגין פגישות שטרם התקיימו ובלבד שהביטול נעשה לפחות יומיים לפני מועדן. לקוח אשר מסר הודעת ביטול לאחר תקופת המימוש לא יהיה זכאי להחזר כספי בגין פגישות שלא נוצלו על ידו בתוך תקופת המימוש.
 • על הודעת הביטול להימסר באחת הדרכים הבאות-
  • בדואר אלקטרוני לכתובת: ortal@tzuna-il.co.il, אשר כותרתו – "ביטול עסקה"; או
  • בטלפון: 052-6453861; או
  • בדואר רשום לכתובת: חברת דיאטנית עד הבית, מושב כנף, 44 ד.נ. 1293000.
 • על הודעת הביטול לכלול את הפרטים הבאים:  שם מלא כפי שמופיע בחשבון הלקוח, כתובת המייל המשויכת לחשבון הלקוח, טלפון ומספר הזמנה. נותנת השירות תהיה רשאית לדרוש את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה.
 • הודעת ביטול אשר תתקבל בהתאם לאמור לעיל, תזכה את הלקוח בהחזר כספי באופן יחסי בגין פגישות אשר שולמו מראש אך לא נוצלו ע"י הלקוח כמפורט לעיל בניכוי 5% מגובה התשלום או 100 ₪, הנמוך מבניהם.
 • ככל והלקוח זכאי להחזר כספי על פי התנאים המפורטים לעיל, באופן חלקי או מלא, תפעל נותנת השירות על מנת להשיב ללקוח את ההחזר בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול מהלקוח, ככל הניתן – דרך אמצעי התשלום בו השתמש הלקוח.
  • ביטול השתתפות בסדנת אונליין – 8 מפגשים קבוצתיים
 • ביטול ההרשמה אפשרי עד 14 ימים מיום הרכישה ולא יאוחר מיומיים לפני מועד המפגש הראשון, לפי המוקדם. על הודעת הביטול להימסר באחת הדרכים הבאות-
  • בדואר אלקטרוני לכתובת: ortal@tzuna-il.co.il, אשר כותרתו – "ביטול עסקה"; או
  • בטלפון: 052-6453861; או
  • בדואר רשום לכתובת: חברת דיאטנית עד הבית, מושב כנף, 44 ד.נ. 1293000.
 • על הודעת הביטול לכלול את הפרטים הבאים: שם מלא כפי שמופיע בחשבון הלקוח, כתובת המייל המשויכת לחשבון הלקוח, טלפון ומספר הזמנה. נותנת השירות תהיה רשאית לדרוש את פרטי אמצעי התשלום כאמצעי מזהה ולצורך ביטול העסקה.
 • הודעת ביטול אשר תתקבל בהתאם לאמור לעיל, תזכה את הלקוח בהחזר כספי בגין הסכום ששולם בעד הסדנה בניכוי 5% מגובה התשלום או 100 ₪, הנמוך מבניהם.
 • ככל והלקוח זכאי להחזר כספי על פי התנאים המפורטים לעיל, באופן חלקי או מלא, תפעל נותנת השירות על מנת להשיב ללקוח את ההחזר בתוך 14 יום מקבלת הודעת הביטול מהלקוח, ככל הניתן – דרך אמצעי התשלום בו השתמש הלקוח.
 1. הגבלת אחריות

עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, נותנת השירות הנלווה ודייטו מסירים באופן מפורש כל אחריות מכל סוג, בין אם מפורשת או מרומזת, ובכלל זה איננו לוקחים כל אחריות ביחס למענה השירות הנלווה על דרישותיכם, להיותו נטול שגיאות, לכך ששימושכם בשירות הנלווה או בתוכן יניב תוצאות או השלכות כלשהן. עד למידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו לא נהיה אחראים תחת שום נסיבות לכל נזק, מצב רפואי, מוות, כוח עליון, תאונה, עיכוב, פיצויים ישירים או עקיפים, משניים, מיוחדים,לרבות, ללא הגבלה, כתוצאה מאי דיוקים או שגיאות בתכנית התזונה או מידע אחר המסופק כחלק מהשירות הנלווה בין אם הם מבוססים על חוזה, עוולה, רשלנות, אחריות מוחלטת או אחרת. מכל מקום, אחריותנו כלפיכם לא תעלה בשום מקרה על סכום דמי התשלום ששילמתם  עבור השירות הנלווה.

 1. החוק החל וסמכות השיפוט הבלעדית.

על תנאי שימוש אלו יחולו חוקי מדינת ישראל. אתם ואנחנו מסכימים לסמכות השיפוט הבלעדית ומקום שיפוט של בתי המשפט בתל אביב, ישראל.

 

***